Search form

Lucas 16:4

4Tuma chichaak: Chikich ainasha wina jearui taam pujusta tusa turutcharaintash, apu ju takatnumia jiirkaisha, antsu juna turatjai tu enentaimrauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index