Search form

Lucas 19:22

22Tusa tama apusha chicharuk: Ameka inatai pegkerchauwaitme. Wisha ame wina chichartam tumasnak amijaigka atatjai. Shuar ainan inakun waitkau aisha tura wii arachiatan arakan juukan yarumin waitiatmesha,

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index