Search form

Lucas 2:16

16Tusar wári shiakar, jeaakma nayaimpinmaya shuar timaunka imatiksag José Maríajai uchin punuarar, tagku tuntuiparin egkesar pujurainan wainkaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index