Search form

Lucas 20:24

24Kuitcha urukua apusha suarme nu inaktursatarma, tusa tinaiti. Takai kuit denario tutai susam wainak chichaak:

“¿Jusha yana yapiya nakumkamuita, tura jusha yana naarimpa aarmauwaita?” tusa tinaiti.

Takai nita chichainak:

“Juka Romanmaya apu Césara nunauwaiti”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index