Search form

Lucas 22:35

Jesús nina unuinatairi ainan iniasmau

35Nuna tusa inaiyak, Jesús ataksha nitan iniak:

“¿Chicharkartuktarma tusan ishimkun, wampatcha, kuitkisha, zapatosha jutsuk wetaarma tusan wii ishiakmiajrum nuisha ishichkisha waittsauk ainarum?” tusa tinaiti.

Tusa takai nita aimainak:

“Atsaa, apuru, waittsachuitji”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index