Search form

Lucas 3:12

12Nuna tusa jintinkartak pujai, apunu atinan kuitan yarumin aina winasha imatti tusar jeariaruiti. Tuma chichainak:

“Unuikartina, ¿ame enentaimsamsha isha urukmaina ainaji?” tusar tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index