Search form

Lucas 4:34

34“¡Jesús Nazaretnumiaya! ¿Urukamtai amesha ii pujamunmasha winame? ¿Ameka ina jiikratkittsamek winam? inaikartusta. Wika nekajme, ameka Yuusnumia winau asam, nekas Pegkeraitme”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index