Search form

Lucas 9:61

61Tusa takai chikich chicharuk:

“Apu wisha amina nemarkattsan wakerajme. Turasha yama nagkamchaknaka wina jearuiya wena, wina aparun wika nu weajai tusan aujsan ikuakun, nui nemarkatjame”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index