Search form

Marcos 10:27

27Nuna tuinakai Jesús ni unuinatairi ainan iis chichaak:

“Shuar iismaka juka iturchataiti, turasha shuar tujintaku turumainchaunka Yuus ashi turumainaiti”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index