Search form

Marcos 10:32

Jesús ni mantamnatnurin tresa etserkamu

(Mt 20.17-19; Lc 18.31-34)

32Jesús ni unuinatairi ainajai Jerusalénnum wesa, ni emak wea. Tumakai nina unuinatairi ainaka enentai jearchamnau nekapena, tura chikich ukunam shimauka ashamaina. Tumainakai Jesús ni unuinatairi ainanka ashi yaruak, winaka turutawartatui tusa ujak:

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index