Search form

Marcos 10:37

37Nu tutai nita chichainak:

“Ame inamtairmin wakam ekeemsakmincha ii jimarti, chikich amina untsurmini eketai, chikich amina menarmini ekeemsar, ame etea ekeemsartasa wakeraji”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index