Search form

Marcos 10:39

39Nu tusa tamasha chichainak:

“Ee, isha waitmainaitji”, tusa tuina.

Nuna tuinakai Jesús nitan chicharuk:

“Wii waittsataj imanisrumek waittaka waittsatnaitrume.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index