Search form

Marcos 10:40

40Turasha wika ju wina untsuruini, tura chikicha ju menaruini ekeemsati tusanka tumaitsujrume. Antsu wina Apar ya ekeemsati tusag umikuita nuke ekeemsartin ainawai”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index