Search form

Marcos 11:14

14chicharuk:

“Amina neremnaka chikichik shuarkesha pegke yuashtin ainawai”, tusa tinaiti.

Nuna tusa titatmaun ni unuinatairi ainasha antukaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index