Search form

Marcos 12:15

15Nu tama Jesúska anagkeaku tamaunka nekau asa chichaak:

“¿Urukamtai winasha tsanura nekaprustasrumsha wakerutarme? Kuitcha urukua apusha suarme nu inaktursatarma, wisha iistajai”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index