Search form

Marcos 12:17

17Nuna tuinakai, Jesús chichaak:

“Apu Césarnauwa nuka nigki susatarma, tura Yuusnauwa nusha nigki susatarma”, tusa tinaiti.

Nuna tusa takai enentai jearcharuiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index