Search form

Marcos 14:66

Pedro ju shuarnaka wainchauwajai tusa timau

(Mt 26.69-75; Lc 22.56-62; Jn 18.15-18, 25-29)

66Nuna imatikainai Pedroka apu jee aarin eketun, nuwa sacerdote apuri inatairi jearin.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index