Search form

Marcos 4:10

Jesúsa unuinatairi aina arakan arakmau pachisa inimsamu

(Mt 13.10-17; Lc 8.9-10)

10Nuna tina inagnakmatai chikichka shimuinai ujumak shuar juakaru. Tumawaru ai ni unuinatairi aina ininak: ¿Arakan arakmau pachisam jintinkartam nusha wari takumea timame? isha shir nekaattsar wakeraji, ujakratkata tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index