Search form

Marcos 4:30

Jesús mostaza jigkain pachis jintinkartuamu

(Mt 13.31-35; Lc 13.18-19)

30Junasha Jesús jintinkartak: “¿Atumnasha Yuus inammaurincha warijai apatkana Yuuska tu inamui tusancha ujamainaitjarme?

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index