Search form

Marcos 5:40

40Nuna takai chikich ainaka Jesúsan wishikraruiti. Turasha ashi nui matsatainanka aa jiir, nuwach jakaun nukuri nuna aparijai juki, nuiyasha ni unuinatairi ainan yaruak, nitajai nuwa jaka tepamunam utsaana.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index