Search form

Marcos 6:7

Jesús ni unuinatairi ainan chicharkartukarti tusa ishiakmau

(Mt 10.5-15; Lc 9.1-6)

7Jesús nina unuinatairi doce ainan etegkar untsuk irumar chicharuk: Yujasrum chicham etserkatarma, tusa jimar jimaran apatak ishimuk, iwanch aina jiirtinnasha senchimtikauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index