Search form

Marcos 7:24

Chikich nugkanmaya nuwa nekaspapita timau

(Mt 15.21-28)

24Nuiya jiinki yaakat Tiro Sidónjai jeantatak a nui wuwaiti. Tuma uumkataj tau asa jeanam waya, turasha ummainchau nekapea.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index