Search form

Marcos 7:5

5Nitaka imatikaina asar, fariseo aina chicham umiktinan jintinkartin ainajai Jesúsan jeariar ininak:

“¿Urukamtai amina unuinatairam ainasha, yaunchuk ina uuntri aina umijakmauwa nuna metek umitskesha, nitasha ikijmatskesha yuinawa?” tusar tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index