Search form

Marcos 8:12

12Tusa tuinakai Jesús mayairuk wajan chichaak:

“¿Urukamtai ii wainkachmau iwainakta tusarmesha seatrume? Nekasan tajarme, atumnaka chikichik iwainamunkesha iwaintukchattajrume”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index