Search form

Marcos 8:27

Pedro Jesúsan ameka Cristowaitme timau

(Mt 16.13-20; Lc 9.18-21)

27Jesús ni unuinatairi ainan yaruak, Cesareanam Filipos a nuna yaaktari aina nui wearu. Jinta wesa, ni unuinatairi ainan iniak:

“¿Shuar ainasha winasha wari turutainawa?” tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index