Search form

Marcos 9:24

24Nu tusa tutai uchi aparisha senchi chichaak:

“Wika nunaka nekaspapita tajai. Tura wii imanisan nekaspapita tichamnau nekapeakaisha, ame yainkata wisha amini nekaspapita titajai”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index