Search form

Marcos 9:28

28Nuna tura Jesús shuar ainan ikuak jeanam waya. Nui wayaamtai ni unuinatairi aina akanki jukiar ininak:

“¿Urukamtaig isha iwanch jiiktajkamarsha tujinkamji?” tusar tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index