Search form

Marcos 9:9

9Jesús ni unuinatairi ainajai nainnumia akak nitan chicharuk:

“Atum yamai wainkaurum nu pachisrumka, wii shuarnum akinawaitaj nuna mantuawarmatai, nantatsaigka chikichik shuarkesha ujakairpa”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index