Search form

Mateo 10:1

Jesús nina unuinatairi ainan doce etegkramu

(Mr 3.13-19; Lc 9.12-16)

1Jesús nina unuinatairi ainan doce ajakarua nuna untsuk irumar shuar iwanch egkemtuamu aina, ja aina, tura najaimau ainasha pegker amajsatarma tusa senchimtikauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index