Search form

Mateo 10:5

Jesús nina unuinatairi ainan chicharkartukarti tusa ishiakmau

(Mr 6.7-13; Lc 9.1-6)

5Jesús nina unuinatairi doce ainan ishimuk: “Shuar judíochu aina matsatmaunmagka weerpa, tura Samaria nugkanmasha weerpa.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index