Search form

Mateo 11:23

23Capernaúmnumia ainata, ¿atum enentaimsarmeka ika jakrisha nayaimpinam juam artinaitji tarumek? Atsaa, atumka chikich shuar tunau aina jinaawaru waitu matsata nui juam atinaitrume. Sodomanam shuar matsamajakarua nuisha atumin yaunchuksha wainkachmaun yamai iwainaj imatiksarik iwainakmauwaitkaigka, nita ainasha yamaiya juisha matsammain ainawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index