Search form

Mateo 12:34

34Atumsha imau tunaurtin ainatirmesha, ¿itursarmea chikich ainasha chicham pegkersha ujamainaitrume? Shuarka ni enentaimmaun chichauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index