Search form

Mateo 12:38

Shuar tunau aina wainchatai iwainakta timau

(Mr 8.11-12; Lc 11.29-32)

38Nuna tusa Jesús timatai, fariseo aina, tura chicham umiktinan jintinkartin ainajai chichainak:

“Jintinkartina, wainchatai chikichik iwainakta isha wainkarmi”, tusar tiaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index