Search form

Mateo 13:10

Jesúsa unuinatairi aina arakan arakmau pachisa inimsamu

(Mr 4.10-12; Lc 8.9-10)

10Nuna tusa jintinkartua ashimkamtai, nina unuinatairi aina ininak:

“Apuru, ¿urukamtai arakan arakmau pachismesha shir nekamainchausha jintinkartame?” tusar tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index