Search form

Mateo 15:29

Jesús nukap shuar jainan pegker amajsarmau

(Mr 7.31-37)

29Jesús nina unuinatairi ainajai kucha Galilea yantamen nagkamaki wea weakua nainnum wakar nui ekeemsaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index