Search form

Mateo 15:34

34Tusa tuinakai Jesús nitan chicharuk:

“¿Urutma panka takakrume?” tusa tinaiti.

Tusa takai nina unuinatairi aina chichainak:

“Cuatro pan, tura nuiya ishichik namakjai takakji”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index