Search form

Mateo 16:1

Fariseo aina saduceo ainajai Jesúsan wainchatai chikichik iwainkartukta tusa timau

(Mr 8.11-13; Lc 12.54-56)

1Fariseo aina saduceo ainajai Jesúsan wainkartasa jeariaruiti. Tura tsanua nekapsartasa chicharainak:

“Nayaimpinmaya ii wainkachmau iwainakta”, tusar tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index