Search form

Mateo 16:13

Pedro Jesúsan ameka Cristowaitme timau

(Mr 8.27-30; Lc 9.18-21)

13Jesús Cesarea nugka Filiposnum a nui jeaa nina unuinatairi ainan chicharuk:

“¿Shuar ainasha wii shuarnum akinawaitaj junasha wari turutainawa?” tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index