Search form

Mateo 16:24

Jesús wina nemartuktaj tautirmeka atum wakeramuka inaisatarma tusa timau

(Mr 8.34-38; Lc 9.23-27)

24Nuna tina Jesús nina unuinatairi ainan chicharuk:

“Wina nemartuktaj tautirmeka atum wakeramuka inaiyakrum nemartuktarma, tumakrum shuar aina mantamattsa wakerutmainakaisha, wii wakeramua nuka kashi kashinig takastarma.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index