Search form

Mateo 17:17

17Nu tusa tama Jesús chichaak:

“¡Nekaspapita turutchau ainata! ¿Wini enentaimtan unuimararti tusancha, urutma nukapea atumjai iruuntrancha pujumainaitja?” tusa tinaiti.

Nuna tusa inaiyak:

“Uchiram jui itanta”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index