Search form

Mateo 17:22

Ataksha Jesús ni mantamnatnurin jimara etserkamu

(Mr 9.30-32; Lc 9.43-45)

22Nuiya jiinki Galilea nugkanam wesa Jesús nina unuinatairi ainan chicharuk:

“Shuarnum akinawaitaj junaka achirkar surutkartatui.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index