Search form

Mateo 17:25

25Tama ni ayak:

“Ee, ni akikmaktatui”, tusa tinaiti. Nuna tusa ikuak jea wayawaiti.

Tumamtai Jesús iniak:

“¿Simónka amesha uruk enentaimme? ¿Au apu ainasha tu shuarnauna kuitnasha juinawa? ¿Nitanunkek juina, turuinachkusha chikich shuar aina nunak akikmakta tusa tuina?” tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index