Search form

Mateo 17:9

9Nuna tuma Jesús nainnumia akak, nina unuinatairi ainan chicharuk:

“Atum yamai wainkaurum nu pachisrumka shuarnum wii akinawaitaj nuna mantuawarmatai nantatsaigka, chikichik shuarkesha ujakairpa”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index