Search form

Mateo 18:1

¿Yáki apusha atinaita? tusa inimsamu

(Mr 9.33-37; Lc 9.46-48)

1Nu tamaunam Jesúsa unuinatairi aina Jesúsan jeariar chicharainak:

“Ii ainaj juiyasha Yuusa inamtairiya nuisha ¿yáki apusha atinaita?” tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index