Search form

Mateo 18:7

7Turasha shuar aina tunaun takainak chikich ainancha tunaun takamtikainaka nukap irunui. Chikichan tunaun takamtika nu waittan ima senchi jukiartin ainawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index