Search form

Mateo 2:23

23Tusa tima yaakat Nazaretnum pujustasa, chikich jintanam we Galileanam jeawaiti. Nu tu nagkamakna nuka Yuusa chichamen etserin aina: “Cristoka Nazaretnumia tutai atinaiti”, tusa tiarua nu imanisag uminkauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index