Search form

Mateo 20:12

12chicharainak: ‘¿Urukamtai ii yama nagkamchaku takasmaj nuti ima nukap akikratmain aisha, takat inagnaktatku jamunam kaunkau ainajai meteksha akikratkaume? Ii ima senchi waittsau ainati ima nukap akiam amainaitji’, tusar tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index