Search form

Mateo 20:23

23Tuinakai Jesús nitan chicharuk:

“Wii waittsataj imanisrumek waittsatnaitrume. Turasha wika ju wina untsuruini, tura chikicha ju menaruini ekeemsati tusanka tumaitsujrume. Antsu wina apar ya ekeemsati tusag umikuita nuke ekeemsartin ainawai”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index