Search form

Mateo 20:7

7Tusa ininam: ‘Chikichik shuarkesha nu takasta tusagsha inatmarcharu asarmatai ika aantra pujaji’, tusa tuina. Tuinakai: ‘Antsu atumsha wina ajarui takastarma, wii ima shir akiktajrume’ tusa takainak matsatmaunam ishiakuiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index