Search form

Mateo 21:27

27Nuna tusar pegke utujimkar Jesúsan jeariar chichainak: Yatsuk Juannasha akupkauwait nekatsji tusa tuina. Nuna tuinakai Jesúscha chichaak: “Antsu wisha yana chichamenia aitkaja nunaka ujakchattajrume”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index